LinkedIn

Udział P. Grzybowskiego w zjeździe Lubuskiej Akademii Rozwoju

Category News

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbył się - otwierający drugi semestr - zjazd Lubuskiej Akademii Rozwoju. Podczas panelu kierowanego dla przedsiębiorców swoje wystąpienie dotyczące nowelizacji VAT zaprezentował Paweł Grzybowski, prawnik w dziale doradztwa podatkowego naszej Kancelarii.

W trakcie szkolenia omówiono najważniejsze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług w tym m.in. sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, zmiany dotyczące dokumentacji VAT, rejestracji VAT, a także - co spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z branży budowlanej – zmiany w systemie odwrotnego obciążanie VAT.  

Misją Lubuskiej Akademii Rozwoju, której inicjatorką i pomysłodawczynią jest Marszałek Województwa Lubuskiego, jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw.

Lubuska Akademia Rozwoju ma charakter doradczo-szkoleniowy i podzielona jest na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Obejmują one takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych (w tym palącej kwestii podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego i kwalifikacji pracowników sektora MŚP), ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych.

 

Zobacz także: