LinkedIn

Udział mec. Michała Kostrzewy i Macieja Kiełbusa w szkoleniu pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu. Tworzenie Centrów Usług Wspólnych”

Category News

W dniu 18 lutego 2016 r. w Świebodzinie odbyło się zorganizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego seminarium szkoleniowe pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu. Tworzenie Centrów Usług Wspólnych”.

Prelegentami podczas szkolenia byli prawnicy z naszej Kancelarii - radca prawny Michał Kostrzewa oraz Maciej Kiełbus, którzy poprowadzili szkolenia pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu” (mec. Michał Kostrzewa) oraz „Cele nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw” (Maciej Kiełbus).

Zobacz także: