LinkedIn

Udział mec. Edyty Wielańczyk-Grzelak w seminarium „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów po nowelizacji”

Category News

Dnia 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony oraz usuwania drzew i krzewów.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa.

Chcąc przybliżyć Państwu powyższe kwestie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, organizuje seminarium pt. „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów po nowelizacji”, które odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. o godz. 10 w Sali im. W. Celichowskiego Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Seminarium poprowadzi Edyta Wielańczyk-Grzelak, radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

 

Zobacz także: