LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w Zgromadzeniu Zwyczajnym Rady RIPOK

Category News

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Członków Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Po raz pierwszy – w roli eksperta – wziął w nim udział Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności i formalnego sposobu działania w ramach  współpracy Rady z Krajową Izbą Gospodarczą w 2015 roku.

Przedmiotem obrad było omówienie bieżących problemów z zakresu gospodarki odpadami i przyjęcie kierunków działań Rady.

Rada RIPOK jest  inicjatywą zakładającą stałe monitorowanie procesu wdrażania znowelizowanych ustaw związanych z gospodarką odpadami. Celem cyklicznych spotkań Rady RIPOK jest identyfikowanie problemów związanych z realizacją „rewolucji odpadowej”, wypracowanie możliwych rozwiązań  i przekazanie ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji, co w efekcie ma zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego modelu gospodarki odpadami i Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

 

Zobacz także: