LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP

Category News

W dniach 18 i 19 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP.

W spotkaniu wzięło udział ponad 350 samorządowców i zaproszonych gości. Jednym z uczestników, na zaproszenie Związku Gmin Wiejskich, był Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium Zarządowi, a także przyjęto budżet na 2016 r. Tematami debat były m.in.: zadania oświatowe, wdrożenie programu 500+, rozwój obszarów wiejskich i finansowanie obszarów wiejskich.

 

Zobacz także: