LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami”

Category News

W dniach 21-23 stycznia 2016 r. w Krakowie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami” zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, firmę LogicSynergy i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników wprowadzonej ponad dwa lata temu reformy systemu gospodarki odpadami oraz przedstawienie propozycji, które mają szansę przyczynić się do usprawnienia działalności w gospodarce odpadami.

Jednym z uczestników konferencji był  Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii i Ekspert Związku Miast Polskich, który razem z Andrzejem Porawskim  Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, przedstawił stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące organizacji systemu gospodarki odpadami.

 

 

Konferencja była okazją do przeprowadzenia dyskusji przedsiębiorców gospodarki odpadami, reprezentujących spółki samorządowe i związki międzygminne na temat finansowania gospodarki odpadami, rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, a także wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami gospodarki odpadami i firmami posiadającymi w ofercie rozwiązania dedykowane dla branży odpadowej.

 

Zobacz także: