LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w spotkaniu przedstawicieli Unii Metropolii Polskich

Category News

W dniu 25 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Metropolii Polskich, w którym wzięli udział Pan Sławomir Mazurek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Magdalena Gosk - nowa dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ oraz Pani Małgorzata Szymborska - zastępca dyrektor tego Departamentu.

W spotkaniu uczestniczył również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Spotkanie dotyczyło kwestii in-house w gospodarce odpadami, aktualizacji KPGO i WPGO oraz standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Zobacz także: