LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w spotkaniu eksperckim dot. projektu rozporządzenia w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środowiska

Category News

W dniu 13 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy Abrys  odbyło się spotkanie eksperckie dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środowiska. Wśród zaproszonych gości znalazł się również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Podczas spotkania debatowano nad skutkami przyjęcia rozporządzenia w aktualnej postaci.

 

 

Zobacz także: