LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w seminarium pt. „Skargi, wnioski, petycje w działalności JST”

Category News

Dnia 24 lutego 2016 r. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży odbyło się seminarium pt. „Skargi, wnioski, petycje w działalności JST”, które poprowadził Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, przy współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Zakres szkolenia obejmował wybrane kwestie z zakresu postępowań skargowo-wnioskowych, a także petycji na każdym etapie ich procedowania, w tym ich przedmiotu, zasad przyjmowania, ochrony skarżących i wnioskodawców oraz możliwych konsekwencji.

 

Zobacz także: