LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w pracach Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Category News

W dniu 21 października 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W posiedzeniu uczestniczył Maciej Kiełbus – Partner, Lider Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii, który w dniu 25 września 2015 r., podczas posiedzenia sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, został wybrany na reprezentanta Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w pracach Zespołu. 

Podczas posiedzenia Zespołu ds. Ustrojowych omówione zostały ekspertyzy eksperckie dotyczące ustawy o pracownikach samorządowych oraz samodzielności ustrojowej gmin. 

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja dotycząca projektu ustawy o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego. Wszyscy uczestnicy spotkania opowiedzieli się za koniecznością powołania Komisji w przyszłej kadencji parlamentu.

Zobacz także: