LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Category News

Z radością informujemy iż, Maciej Kiełbus – Partner, Lider Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii, został wybrany do merytorycznej reprezentacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w pracach Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które odbyło się w dniu 25 września 2015 r. w Warszawie, podjęto decyzję, iż za merytoryczną stronę zaangażowania w prace Zespołu, odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego przedstawiciele jednogłośnie wybrali na swojego reprezentanta Macieja Kiełbusa.

Do zakresu działania Zespołu ds. Ustrojowych należą sprawy związane z dokończeniem reformy administracji publicznej, a w szczególności dotyczące:

  • ustalania strategicznych kierunków działania administracji publicznej;
  • analizowania ustroju samorządu terytorialnego;
  • ocena stanu koordynacji działań administracji publicznej;
  • standaryzacji działań i jakości pracy administracji publicznej;
  • ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego.
Zobacz także: