LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Category News

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Wiechlicach odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym wzięli udział: Starostowie i Marszałek Województwa Lubuskiego, a także Senator RP pan Waldemar Sługocki. W spotkaniu uczestniczył także Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Celem spotkania było omówienie tematu przewodniego - kwestii zapewnienia od 1 stycznia 2017 r. kołowego zbiorowego transportu publicznego na nowych zasadach, które są nałożone na gminy za pośrednictwem ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. Dokonano również podsumowania działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w 2015 roku .

 

     

   

Zobacz także: