LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Karpaczu

Category News

W dniach 16-18 marca 2016 r. w Karpaczu odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym wziął udział Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Drugiego dnia spotkania wygłosił on prelekcję pt. „Formy prowadzenia działalności komunalnej – zakład czy spółka?

Poza wykładami program Konwentu obejmował również posiedzenie Zarządu ZGWL oraz Walne Zebranie Członków Zrzeszenia. 

Zobacz także: