LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w konferencji pt. „Rozbudowa i modernizacja RIPOK”

Category News

W dniach 10-11 maja 2016 r. w Ostródzie odbyła się zorganizowana przez EKORUM ogólnopolska konferencja pt. „Rozbudowa i modernizacja RIPOK”.

Jednym z prelegentów podczas spotkania był Maciej Kiełbus – Partner w naszej Kancelarii, który wygłosił przemówienie pt. „Powrót in-house w odpadach, na jakich warunkach gminna spółka będzie mogła odbierać odpady”.

Podczas obrad zostały omówione również m.in. takie zagadnienia jak: zmiany krajowych uwarunkowań prawnych wynikających z dyrektyw UE, wpływ aktualizacji WPGO na plany rozbudowy i modernizacji, projekt konkluzji BAT dla MBP, stabilizacja beztlenowa jako element nowoczesnego RIPOK.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię Portal Prawo Dla Samorządu.PL.

 

Zobacz także: