LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w kolejnym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Category News

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W spotkaniu uczestniczył Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

Zobacz także: