LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w I Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy

Category News

W dniach 2-3 czerwca w Warszawie odbył się I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy.

W spotkaniu uczestniczył Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Petycje, wnioski i skargi jako instrument wpływu i kontroli społecznej działalności organów JST”.

W Kongresie wzięło udział ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych z 11 krajów.

Temat przewodni pierwszego dnia wydarzenia brzmiał: „Europejskie doświadczenia związane z kształtowaniem pozycji sekretarza, ustawodawstwo a rzeczywistość”. Drugiego dnia spotkania zrealizowano natomiast panele dyskusyjne, które poświęcone były innowacyjnym spojrzeniom na zarządzanie administracją samorządową.

Kongres został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i fora sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski.

 

 

Zobacz także: