LinkedIn

Udział Macieja Kiełbusa w 5. Ogólnopolskim Zjeździe RIPOK

Category News

W dniach 22-23 listopada 2016 r. w Kielcach odbył się 5. Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd RIPOK.

Podczas pierwszego dnia obrad swoje wystąpienie pt. „Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad selektywnej zbiórki – ujednolicenie zasad w skali kraju, co nas czeka?” zaprezentował Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii, który wziął również udział w panelu dyskusyjnym pt. „Prawo i finanse w gospodarce odpadami”.

Organizatorem Konferencji był EKORUM - organizator licznych konferencji i szkoleniowych wyjazdów technicznych w kraju i za granicą z zakresu ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

 

Zobacz także: