LinkedIn

Udział M. Kiełbusa w seminarium pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”

Category News

W dniu 20 lutego 2017 r. w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”.

Prelegentem podczas spotkania był Maciej Kiełbus, ekspert w zakresie prawa administracyjnego w naszej Kancelarii, który podczas seminarium przybliżył uczestnikom zapisy nowego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, problematykę aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami oraz kwestie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, przy udziale naszej  Kancelarii, natomiast patronat nad wydarzeniem objął prowadzony przez Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

 

Zobacz także: