LinkedIn

Udział M. Kiełbusa w seminarium dotyczącym gospodarki odpadami w Gdańsku

Category News

W dniu 24 lutego 2017r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbyło się seminarium samorządowe dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, którego głównym organizatorem był Związek Gmin Pomorskich.

Jednym z prelegentów podczas seminarium był p. Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii. Wystąpienie p. Macieja dotyczyło wpływu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami na gminne systemy gospodarki odpadami. Podczas prelekcji p. Maciej przybliżył także najnowsze zmiany prawne dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Był to kolejny projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich, który cieszył się tak dużym zainteresowaniem samorządowców z całego Pomorza.

 

 

Zobacz także: