LinkedIn

Udział M. Kiełbusa w seminarium dot. aktualnych problemów z zakresu gminnej gospodarki odpadami komunalnymi

Category News

W dniu 17 marca w Świebodzinie odbyło się organizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego seminarium dotyczące aktualnych problemów z zakresu gminnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Prelegentem podczas spotkania był Maciej Kiełbusa, Partner w naszej Kancelarii, który przybliżył uczestnikom zapisy nowego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, problematykę aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami oraz kwestie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

Zobacz także: