LinkedIn

Udział M. Kiełbusa w Kongresie Samorządowym „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”

Category News

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Kongres Samorządowy „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”.

Spotkanie miało na celu szeroką analizę proponowanych zmian, próbę oceny ich wpływu na społeczności lokalne i wyrażenie opinii wielkopolskiego środowiska samorządowego.

Wśród prelegentów znalazł się również Maciej Kiełbus, Partner w naszej Kancelarii.

 

 

Zobacz także: