LinkedIn

Udział M. Kiełbusa w Klubie Sekretarza WOKiSS

Category News

                   W dniu 9 marca 2017 roku w Tarnowie Podgórnym odbyło się kolejne seminarium samorządowe dla sekretarzy gmin i powiatów, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS).

Kolejny raz w spotkaniu tym uczestniczył p. Maciej Kiełbus - partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.

W pierwszej części swojego wystąpienia p. Maciej przybliżył licznie zebranym samorządowcom wybrane zagadnienia upoważnień i pełnomocnictw w praktyce organów samorządu terytorialnego.

Druga część wystąpienia poświęcona była w całości omówieniu procedowanej obecnie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, która ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

 

Zobacz także: