LinkedIn

Udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

Category News

W dniu 16 listopada 2017 r. w Legnicy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 - III ponadregionalna wymiana doświadczeń”.

Celem konferencji jest ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie:

- prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym regulacji prawnych postępowania z bioodpadami

- gospodarki o obiegu zamkniętym – circular economy,

- gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle wyników kontroli NIK.

W tym przedsięwzięciu wezmą udział przedstawiciele: gmin, związków międzygminnych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz mieszkańcy.

Jednym z prelegentów podczas Konferencji będzie Mateusz Karciarz, prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii.

Patronat nad wydarzeniem objął prowadzony przez naszą Kancelarię portal Prawo Dla Samorządu.

Udział w konferencji, po uprzednim zgłoszeniu, jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

 

Zobacz także: