LinkedIn

Udział Edyty Wielańczyk-Grzelak w Posiedzeniu Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Category News

W dniu 5 listopada 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się Posiedzenie Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Tematem posiedzenia Komisji były najnowsze zmiany przepisów związanych z ochroną środowiska przyjęte w ostatnim okresie przez Sejm RP, w tym przyjęte zamiany w zakresie usuwania drzew i krzewów

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Edyta Wielańczyk-Grzelak – radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii, która wygłosiła prelekcję podczas seminarium poświęconego zagadnieniom dotyczącym wycinki drzew i krzewów.

 

Zobacz także: