LinkedIn

Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich

Category News

W dniach 3 i 4 marca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Wydarzenie to było połączone z jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej.

Wśród uczestników spotkania znalazł się doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii, który w trakcie posiedzenia komisji finansów wygłosił prelekcję w kwestiach związanych z centralizacją VAT.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich Związku - delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego i obserwatorów było okazją do podsumowania działalności ZMP w roku 2015, przyjęcia zmian w statucie ZMP oraz budżetu na rok 2016. Ponadto w toku obrad XXXVII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w zespołach tematycznych dyskutowano o najważniejszych aktualnych sprawach, takich jak: finanse miast, edukacja, polityka społeczna i rewitalizacja.  Podczas spotkania uzgodniono również tezy programu działań Związku w obecnym roku.

 

Zobacz także: