LinkedIn

Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w szkoleniu pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w samorządzie. Procedury, księgowania, rozliczenia podatkowe”

Category News

W dniach 26-27 października 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w samorządzie. Procedury, księgowania, rozliczenia podatkowe”.

Jednym z prelegentów podczas spotkania był doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii, który drugiego dnia szkolenia przedstawił temat „Centrum Usług Wspólnych w procesie centralizacji VAT”. W trakcie swojego wystąpienia poruszył m.in. taką tematykę, jak: cel i formy tworzenia CUW; kompetencje  kierownika  jednostki  obsługiwanej,  obsługującej  oraz głównego księgowego CUW oraz sporządzanie informacji (deklaracji) cząstkowych dla potrzeb VAT przez CUW.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia były prowadzone przez naszą Kancelarię portale: Ziemski Samorząd i Prawo Dla Samorządu

 

Zobacz także: