LinkedIn

Udział doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Środowiska

Category Z życia kancelarii

W dniu 17 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Związku Gmin Wiejskich RP Paweł Kaźmierczak, Partner w naszej Kancelarii, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwie Środowiska, a przewodniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, któremu towarzyszyli przedstawiciele ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządów.

Więcej informacji na stronie: http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/1323-w-ministerstwie-srodowiska-o-polskiej-agencji-geologicznej

Zobacz także: