LinkedIn

Udział Adriana Misiejki w konferencji naukowej pt. „Sposoby realizacji zadań publicznych”

Category News

W dniach 10 i 11 marca 2016 r. w Katowicach odbyła się „Konferencja Naukowa - Sposoby Realizacji Zadań Publicznych”.

Wśród prelegentów znalazł się Adrian Misiejko, prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Publiczny transport zbiorowy w związku metropolitalnym”.

Na sali obecni byli wybitni przedstawiciele nauki prawa administracyjnego, a także samorządowcy i praktycy. Poruszano tematy związane przede wszystkim z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i prawem, które reguluje tę problematykę.

Organizatorem spotkania była Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zobacz także: