LinkedIn

Udział A. Legat i M. Karciarza w panelu dyskusyjnym „Prawo Budowlane a Ochrona Środowiska”

Category News

Dnia 4 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbył się organizowany przez ELSA Poznań panel dyskusyjny „Prawo Budowlane a Ochrona Środowiska”.

Wśród panelistów znalazła się m.in. radca prawny Agata Legat, Partner w naszej Kancelarii. Moderatorem dyskusji był natomiast Mateusz Karciarz, prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii.

 

 

Zobacz także: