LinkedIn

TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne. Artykuł Konrada Różowicza

Category Publikacje

Unia Europejska próbuje uzyskać przewagę konkurencyjną na globalnym rynku dzięki standaryzacji w dziedzinie nie tylko produkcji i wymogów jakościowych, ale również prawa. Dotyczy to także Prawa zamówień publicznych.

O tym w styczniowym Przeglądzie Komunalnym pisze Konrad Różowicz. Zapraszamy do lektury!

Konrad Różowicz
Konrad Różowicz
Partner | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: