LinkedIn

Trzy artykuły prawników z naszej Kancelarii w czasopiśmie „Wspólnota”

Category Publikacje

Niezmiernie miło nam poinformować, że w najnowszym numerze czasopisma „Wspólnota” (nr 14/2016) opublikowane zostały trzy artykuły prawników z naszej Kancelarii.

Radca prawny Agata Legat, specjalizująca się w prawie administracyjnym w naszej Kancelarii, w artykule pt. „Uchwalenie planu a odpowiedzialność gminy” omawia kwestie możliwości żądania przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości odszkodowania od gminy za poniesioną rzeczywistą szkodę w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

W artykule pt. „Zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej” radca prawny Michał Prętnicki. specjalizujący się w prawie cywilnym, wskazuje z kolei na skutki wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy dotyczącej umów koncesji i dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, w zakresie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej.

Artykuł pt. „Podział kompetencji w publicznym transporcie zbiorowym”, którego autorem jest Adrian Misiejko, prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym, dotyczy natomiast współpracy organu wykonawczego JST z organem stanowiącym tej jednostki w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

Zobacz także: