LinkedIn

Trzy artykuły naszych prawników w czasopiśmie SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym wydaniu specjalistycznego czasopisma SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy (sierpień 2015) zostały opublikowane trzy artykuły prawników naszej Kancelarii.

Pierwszy artykuł pt. „Sejmowe prace nad wprowadzeniem zwolnień od <opłaty śmieciowej>” autorstwa Macieja Kiełbusa – Partnera, Lidera Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii dotyczy prac Sejmu nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadzić ma zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druga publikacja pt. „Nowe zasady przekazywania dróg publicznych”, której autorem jest Mateusz Karciarz – prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego opisuje nowe przepisy w zakresie przekazywania dróg publicznych w przypadku oddania do użytkowania nowo wybudowanego odcinka drogi, które wprowadzono, w związku z wejściem 9 lipca 2015 r. w życie ustawy z 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Ostatni artykuł pt. „Ustawa o rewitalizacji uchwalona przez Sejm” napisany przez Annę Kudrę – prawnika w Dziale Prawa Administracyjnego dotyczy przyjętej przez Sejm 23 lipca br. ustawy o rewitalizacji.

Zobacz także: