LinkedIn

Trzy artykuły naszych prawników w czasopiśmie SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Category Publikacje

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż w najnowszym wydaniu specjalistycznego czasopisma SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy (wrzesień 2015) zostały opublikowane trzy artykuły prawników naszej Kancelarii.

Pierwszy artykuł pt. „Gminy zwolnione z podatku od własnych nieruchomości” autorstwa Mateusza Karciarza – prawnika w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii dotyczy nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalniających gminy z podatku od własnych nieruchomości.

Druga publikacja pt. „Sąd administracyjny wezwie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej”, której również autorem jest Mateusz Karciarz dotyczy nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, która została uchwalona 9 lipca 2015 r., a obowiązuje od 1 września 2015 r.

Ostatni artykuł pt.  „Cennik udostępniania informacji publicznej” napisany przez Joannę Kostrzewską – radcę prawnego w Dziale Prawa Administracyjnego oraz Mateusza Karciarza dotyczy art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który opisuje wyjątek, kiedy podmiot może pobierać opłatę za udostępnienie informacji publicznej.

Zobacz także: