LinkedIn

Szkolenie z zakresu przekształcania spółek

Category News

Szkolenie było prowadzone przez dr Marcina Borkowskiego – radcę prawnego z Działu Prawa Handlowego i Macieja Łukaszyka – radcę prawnego z Działu Prawa Podatkowego.

Podczas szkolenia prelegenci przedstawiali korzyści z przekształcenia, prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek komandytowych oraz procedurę przekształcenia spółki jawnej oraz z o. o. w spółkę komandytową.

Ze względu na aktualność problematyki oraz zaprezentowanie istotnych korzyści tego typu przekształceń, takie jak ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za długi spółki czy istotne zmniejszenie obciążeń podatkowych wspólników - temat szkolenia spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Zobacz także: