LinkedIn

Szkolenie pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w samorządzie. Procedury, księgowania, rozliczenia podatkowe”

Category News

W dniach 26-27 października 2016 r. w ADN Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym w budynku Atrium Tower w Warszawie odbędzie się Szkolenie pt. „Centralizacja rozliczeń VAT w samorządzie. Procedury, księgowania, rozliczenia podatkowe”.

Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do nowych zasad rozliczeń VAT - od 1 stycznia 2017 r. wszystkie jednostki muszą bowiem dokonać centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych.

Podczas szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak księgować VAT po centralizacji – przedstawienie schematów księgowań?
 • Jak zaprojektować we właściwy sposób obieg dokumentów w jednostce i jednostkach podległych?
 • Jak stworzyć odpowiedni dla swojej jednostki sposób tworzenia skonsolidowanych deklaracji VAT?
 • Co zrobić, gdy jednostki podległe korzystają z odmiennych programów kadrowo-księgowych i przekazywane dane będą w różnych układach sprawozdawczych?
 • Co robić gdy podległe jednostki do tej pory nie były podatnikami VAT?
 • W jaki sposób Centrum Usług Wspólnych może być pomocne w wdrożeniu centralizacji VAT?
 • Jak stworzyć zasady numeracji faktur (także faktur zakupowych) - spójne na poziomie całej jednostki samorządu terytorialnego?
 • Czy jednostki organizacyjne gminy tracą swój NIP?
 • Jakie są konsekwencje centralizacji VAT dla zawartych umów cywilnoprawnych, a także na gruncie podatków PIT oraz CIT?
 • Jak centralizacja VAT wpływa na obowiązek generowania i przesyłania jednolitego pliku kontrolnego (JPK)?
 • W jakich sytuacjach będzie trzeba zwrócić podatek VAT (wraz z odsetkami) od projektów dofinansowanych z UE (wynikający ze zmiany kwalifikowalności VAT po wyroku TSUE)
 • Czy centralizacja w gminach ma wpływ na budżety instytucji kultury?

Wśród prowadzących znajduje się m.in. doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak - Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, który podczas pierwszego dnia zaprezentuje temat „Centrum Usług Wspólnych w procesie centralizacji VAT”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:

 • skarbników, głównych  księgowych gmin, powiatów i województw,
 • dyrektorów i naczelników departamentów lub wydziałów finansowo-podatkowych w jednostkach,
 • pracowników odpowiedzialnych za organizację procesów towarzyszących centralizacji VAT,
 • pracowników regionalnych izb obrachunkowych,
 • pracowników urzędów skarbowych.

Organizatorem wydarzenia jest Beck Akademia.

Partnerami merytorycznymi szkolenia zostały m.in. Portal PrawoDlaSamorządu oraz ZiemskiSamorząd.

Z całością programu wydarzenia można zapoznać się TUTAJ.

Zapraszamy do udziału! 

Zobacz także: