LinkedIn

Szkolenie „Ochrona prywatnego majątku członków zarządu”

Category News

Pełnienie odpowiedzialnej funkcji członka zarządu pociąga za sobą konsekwencje odpowiadania majątkiem prywatnym za: zobowiązania cywilnoprawne względem wierzycieli, zobowiązania podatkowe oraz względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naruszenie zasad konkurencji, działanie na szkodę spółki oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z Kodeksu pracy.

Mając na uwadze istotność opisanego powyżej problemu - dnia 14 października 2010 r. we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową zorganizowaliśmy dla przedsiębiorców szkolenie na temat „Ochrona prywatnego majątku członków zarządu”. Szkolenie było prowadzone przez: Macieja Łukaszyka – radcę prawnego, Lidera Działu Prawa Handlowego oraz Witolda Chmarzyńskiego – prawnika naszej Kancelarii.

Podczas szkolenia zostały zaprezentowane rozwiązania prawne, służące ograniczeniu ryzyka wynikającego z pełnienia funkcji członka zarządu oraz zabezpieczeniu prywatnego majątku przed związanymi z tym zagrożeniami.

 

Zobacz także: