LinkedIn

SZKOLENIE NA TEMAT POSTĘPOWANIA SKARGOWO-WNIOSKOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW KPA

Category News
Szkolenie było skierowane do pracowników Zarządu Dróg Miejskich, którzy na co dzień mają styczność z w/w zagadnieniami. Celem szkolenia było uporządkowanie i uzupełnienie ich wiedzy z zakresu postępowania w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2000r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Podczas szkolenia omawiano m.in. takie zagadnienia, jak: prawo składania skarg i wniosków w świetle przepisów Konstytucji RP, właściwość organów w postępowaniu skargowo-wnioskowym, przedmiot, terminy, zasady obowiązujace przy składaniu skarg i wniosków.
Zobacz także: