LinkedIn

SZKOLENIE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI UCHWAŁODAWCZEJ JST I ROLI NADZORU PRAWNEGO

Category News
Jest ono skierowane do przedstawicieli związków zawodowych i ma na celu ułatwić im prowadzenie dialogu społecznego i aktywne w nim uczestnictwo. Szkolenie jest jednym z elementów II edycji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego”. Rozpoczął się on w styczniu 2011r., potrwa do kwietnia 2012r. i będzie realizowany w 4 rejonach: południowym (obejmującym województwa: podkarpackie i małopolskie), południowo- zachodnim (obejmującym województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie), zachodnim (obejmującym województwa: lubuskie i wielkopolskie) oraz północnym ( obejmującym województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie).
Zobacz także: