LinkedIn

SZKOLENIE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI UCHWAŁODAWCZEJ DLA JEDNOSTEKK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROLA NADZORU PRAWNEGO

Category News
Szkolenie na temat „Działalność uchwałodawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i rola nadzoru prawnego” poprowadził Lider działu Prawa Administracyjnego w Dr Krystian Ziemski & Partners- Maciej Kiełbus. Liderem projektu, realizowanego w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych, który doczekał się już II edycji jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem projektu jest poszerzenie zakresu wiedzy, podniesienia kompetencji i umiejętności osobistych 160 członkiń i członków związków zawodowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa i profesjonalnego prowadzenia dialogu społecznego. Zakończenie projektu jest przewidziane na kwiecień 2012r.
Zobacz także: