LinkedIn

Szkolenia z zakresu gminnej gospodarki nieruchomościami

Category News
Dwa szkolenia odbyły w Poznaniu a jedno – w Lesznie. Szkolenia poznańskie były skierowane do członków Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – organizatora szkoleń. Natomiast adresatami szkolenia leszczyńskiego była gmina Leszno i okoliczne gminy. Podczas szkolenia poruszano zagadnienia gospodarowania nieruchomościami gminnymi, oddawnia ich w trwały zarząd  oraz organizowania przetargów na ich zbycie. Omówiono również kwestię cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości gminne.
Zobacz także: