LinkedIn

Szkody spowodowane przez dzieci

Category News
Jeśli na skutek niewłaściwego zachowania się małoletniego w nieruchomości wspólnej wspólnoty mieszkaniowej zostanie wyrządzona szkoda, w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć, czy tego rodzaju szkody są objęte posiadanym przez wspólnotę ubezpieczeniem. Jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że szkoda jest objęta ryzykiem ubezpieczeniowym, wspólnota powinna w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o naprawienie szkody. Ubezpieczyciel ten będzie miał ewentualnie regres do rodziców w takim zakresie, w jakim będą oni odpowiadać za szkodę wyrządzoną przez swoje dzieci z tytułu winy w nadzorze oraz do wysokości uiszczonego odszkodowania. Nie będzie to już jednak problem wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli natomiast wspólnota mieszkaniowa nie będzie objęta ubezpieczeniem na wypadek tego rodzaju sytuacji, pozostaje jej dochodzenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody bezpośrednio od małoletnich sprawców szkód lub od ich rodziców. [...]Dalsza część w załączniku pdf.
Zobacz także: