LinkedIn

System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne

Category News

Dnia 27 marca 2015 r. w Sali Herbowej WUW w Poznaniu odbędzie się seminarium „System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jednym z prelegentów będzie dr Jędrzej Bujny – Partner, radca prawny w naszej Kancelarii, który szczególną uwagę zwróci na zmiany legislacyjne dotyczące władztwa i zarządzania terenami wodnymi.

Nasza Kancelaria jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Zobacz także: