LinkedIn

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Category Z życia kancelarii

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

To wyjątkowy dzień także dla prawników naszej Kancelarii, którzy od lat są autorami lub współautorami licznych publikacji. Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (nie)ziemscy mieli swój udział w powstaniu następujących pozycji:
- System Prawa Samorządu Terytorialnego. Samodzielność Samorządu Terytorialnego - Granice i Perspektywy (prof. Krystian Ziemski oraz prof. Jerzy Korczak)
- Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym (prof. Krystian Ziemski i dr Paweł Grzybowski)
- Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej (prof. Krystian Ziemski i dr Adrian Misiejko)
- Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej (prof. Jerzy Korczak)
- Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji (dr Adrian Misiejko)
- Uchwała krajobrazowa. Zagadnienia konstytucyjne (prof. Krystian Ziemski, dr Anna Kudra-Ostrowska, prof. Jerzy Korczak)
- Profesor Stanisław Kasznica – skazany na zapomnienie i odkrywany na nowo dla polskiej nauki (dr Adrian Misiejko)
- Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2024-2029 (Maciej Kiełbus)

A na horyzoncie widać już kolejne wydawnicze nowości, o których na pewno Was poinformujemy!

Zobacz także: