LinkedIn

SUKCES: Wygrania Konrada Różowicza przed KIO

Category Sukcesy
Poniedziałek rozpoczynamy od dobrych wiadomości związanych z piątkowym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej i wygraną Konrada Różowicza w sprawie dotyczącej SWZ w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Wyrok Izby w sprawie KIO 2020/22 potwierdza, że zamawiający może wariantowo opisać sposób realizacji zamówienia, w tym również nałożyć na wykonawcę świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązki dodatkowe - związane z wykorzystaniem stacji przeładunkowej, która po zakończeniu etapu inwestycyjnego będzie w dyspozycji zamawiającego, a której wykorzystanie zgodnie z analizami Gminy ma sprzyjać optymalizacji procesów logistycznych na odpadach. Ponadto z wyroku Izby wynika, że dostosowane do zakresu działań operatora odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne, wymagania w zakresie osiągnięcia tzw. poziomów recyklingu, nie stanowią klauzul abuzywnych w rozumieniu przepisów P.z.p., jak również nie są przejawem nadużycia pozycji dominującej przez zamawiającego.
 
Serdecznie gratulujemy!
Zobacz także: