LinkedIn

SUKCES: Wygrana w sprawie zmiany studium gminy

Category Sukcesy
Dobrej passy Kancelarii ciąg dalszy.
 
Dziś NSA oddalił skargę kasacyjną wojewody na korzystny dla naszego Klienta wyrok sądu I instancji w sprawie zmiany studium gminy.
 
Wojewoda konsekwentnie kwestionował uchwaloną przez gminę zmianę studium zarzucając jej m. in. nieprawidłowe sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Naczelny Sąd podzielił argumentację WSA i pełnomocnika gminy, że w sprawie nie doszło do istotnego naruszenia zasad sporządzania zmiany studium.
 
Nie ulega wątpliwości, że gminy muszą być ostrożne uchwalając dokumenty planistyczne, ale dzisiejszy wyrok pokazuje dodatkowo, że warto do końca bronić interesów gminy, jeśli organ nadzoru zaskarży uchwałę rady.
 
#nieziemskisukces #wygrana
Zobacz także: