LinkedIn

SUKCES: Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą!

Category Sukcesy

Mamy przyjemność poinformować, że wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2022 r. dla Gminy reprezentowanej przez naszą Kancelarię otwarta została droga do zawarcia umowy na budę krytego boiska-lodowiska, będącego inwestycją dofinansowaną w ramach programu Polski Ład.

Było to drugie odwołanie w sprawie, w której wykonawca, uplasowany na drugim miejscu rankingowym, podjął próbę zakwestionowania dopuszczalności wyboru jako najkorzystniejszej oferty konkurenta.

W sprawie kwestionowano możliwość ponowienia wezwania wykonawcy do złożenie podmiotowych środków dowodowych, jednakże Izba słusznie przyjęła, że pierwsze z wezwań było wezwaniem o wyjaśnienia dokumentów pierwotnie przedstawionych przez wykonawcę, a nie wezwaniem o złożenie poprawionych dokumentów.

Sprawa ukazuje, że skrupulatność w zamówieniach publicznych procentuje.

 

Serdecznie gratulujemy wygranej Konrad Różowicz - Partnerowi kierującemu Działem Prawa Zamówień Publicznych oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Zobacz także: