LinkedIn

SUKCES KANCELARII

Category Sukcesy

                                                                                                        Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria z sukcesem zakończyła szereg postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nałożenia na naszego Klienta opłat podwyższonych za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza o łącznej wartości ponad 1.600.000,00 zł.

W postępowaniach prowadzonych przez naszą Kancelarię przed sądami administracyjnymi doszło do uchylenia przedmiotowych decyzji. Prawnicy Kancelarii skutecznie wykazali, iż dla wymierzenia opłaty podwyższonej nie jest wystarczającą przesłanką brak ostatecznego pozwolenia zintegrowanego. Organ wydający decyzje w przedmiocie opłaty podwyższonej powinien również ustalić, jakie są przyczyny nieposiadania takiego pozwolenia i czy te przyczyny są zawinione, czy niezawinione przez podmiot, na który ta opłata miałaby być nałożona. W przedmiotowych sprawach zostało jednoznacznie wykazane, iż brak pozwolenia zintegrowanego nie był zawiniony przez przedsiębiorcę.

Sprawę prowadził zespół prawników Działu Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii kierowany przez prof. UAM dr. hab. Krystiana M. Ziemskiego. W skład zespołu wchodzili ponadto: radca prawny Agata Legat, Joanna Kostrzewska, Maciej Kiełbus i Mateusza Karciarz.

Zobacz także: