LinkedIn

Sukces Kancelarii przed WSA w Opolu w sprawie o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na rzecz gminy

Category Sukcesy

Z radością informujemy, że sukcesem zakończyło się zakwestionowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu wyniku oceny wniosku o przyznanie jednej z Gmin pomocy finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konsekwencji przywrócono gminie możliwość uzyskania wsparcia w wysokości ponad 1,5 mln złotych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Gminę reprezentowała mec. Katarzyna Dudziak, radca prawny z Działu Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.

Zobacz także: