LinkedIn

Sukces Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Category Sukcesy

Sukcesem zakończyła się w dniu wczorajszym rozprawa przed Sądem Najwyższym w sprawie o odszkodowanie w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

Na skutek złożonej przez nas, w imieniu Miasta Poznań, apelacji Sąd Apelacyjny obniżył pierwotnie zasądzone odszkodowanie z kwoty ponad 33 mln złotych do kwoty niemal 19,5 mln złotych. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda od ww. wyroku i w ten sposób definitywnie zakończył spór co do wysokości odszkodowania.

Miasto Poznań na rozprawie, jak i w toku całego postępowania reprezentował mec. Grzegorz Gryciuk – radca prawny z Działu Prawa Cywilnego Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej sp.k.

Zobacz także: