LinkedIn

Sukces Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Category Sukcesy

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 7 lipca 2015 r. prawnicy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu odnieśli kolejny sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Na skutek złożonej przez Kancelarię skargi kasacyjnej NSA w całości uchylił wyrok WSA w Bydgoszczy stwierdzający nieważność części uchwały w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyznającej status RIPOK jednej z instalacji zlokalizowanej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (sygn. WSA: II SA/Bd 106/14). Jednocześnie NSA oddalił skargę konkurencyjnego przedsiębiorcy inicjującą całe postępowanie sądowoadministracyjne.

Tym samym NSA potwierdził prawidłowość przyznania statusu RIPOK reprezentowanej przez Kancelarię Spółce.

Zespołem prawników Kancelarii prowadzących ww. sprawę kierowali prof. Krystian M. Ziemski (Senior Partner) oraz mec. Krzysztof Gruszecki (of counsel). Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie z mec. K. Gruszeckim, który jest uznanym ekspertem z zakresu prawa ochrony środowiska i autorem licznych publikacji na ten temat (w tym kluczowych komentarzy ustaw z tej dziedziny).

Zobacz także: